Vi vill ge alla barn och ungdomar förutsättningar att klara skolan!

Varför gör vi det här?

Vi ser idag att många elever inte når de studieresultat de önskar. Orsakerna kan vara många och faktorer variera. Att elever i grundskolan inte blir behöriga till gymnasiet eller kommer in på sin önskade utbildning, att elever i gymnasiet eller Komvux inte når examen eller når konkurrenskraftiga betyg – det är något vi vill försöka ändra på!

Genom att ge elever tillgång till ytterligare stöd än vad som finns tillgängligt via skolan tror vi att elever kan lyckas ännu bättre med att nå sina mål. För om fler elever lyckas med skolan, så minskas risken för utanförskap och förutsättningarna för ett gott liv ökar1.

“Ungdomar med en ofullständig gymnasieutbildning löper större risk att drabbas av flera negativa följder, såsom svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, psykisk ohälsa eller att hamna i ett socialt och ekonomiskt utanförskap.”

I mål – SOU 2022:342

Idag behöver vi tillsammans hjälpas åt att motverka såväl en negativ samhällsutveckling, som ett personligt utanförskap hos de som inte känner att de lyckas.

“Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.”

Globala målen – Mål 4 3

Pluggoteket

Drivkraften bakom Pluggoteket är läraren och rektorn Ida Nordlund. Pluggoteket kan liknas vid en virtuell skola, där behöriga lärare står för innehåll av hög kvalitet. Lanseringen fick snabbt stöd från elever, skolor och olika investerare som alla ansåg att detta fantastiska stöd är något som alla borde ha tillgång till.

Resurserna som finns på ploggoteket.se kan användas av elever på olika nivåer i grundskola, gymnasium och Komvux. Här finns tusentals timmar inspelat material, självrättande tester och kvalitetsinnehåll ”bara en knapptryckning bort” för att nyttjas till att stärka lärandet för eleverna.

Tillsammans med Ida Nordlund vill stiftelsen nu ge fler möjlighet att nyttja denna resurs och det fantastiska stöd som Pluggoteket kan vara. Vår önskan och ambition är att på sikt knyta band med olika aktörer som vill vara med oss och hjälpa eleverna klara skolan på bästa sätt.

Stiftelsen

Vi som startade stiftelsen är Magnus Liarsgård, Niklas Österberg och Mikael Fors. Vi valde att förverkliga en insamlingsstiftelse för att hjälpa de som studerar att kostnadsfritt få åtkomst till pluggoteket.se som första steg, men på sikt även andra resurser.

Vi har alla tre egna erfarenheter av utmaningar i såväl egen som våra barns skolgång. Vårt engagemang är hämtat ur övertygelsen att rätt möjligheter kombinerat med kostnadsfria resurser kan bidra till väldigt mycket. Vi tror det finns en mycket stor välvilja ute i samhället för att lyckas motverka en misslyckad skolgång och att ge de studerande som vill och behöver rätt stöd.

Magnus Liarsgård

Startade sin första enskilda firma under 90-talet, då inom besöksnäringen parallellt med ekonomistudier på LTU. Har därefter jobbat på Skatteverket i 7 år med både granskning och revision. Mellan 2008 – 2012 jobbade Magnus som företagsrådgivare på ALMI, där över 700 affärsplaner tog form under hans vägledning. Sedan 2012 har vardagen handlat om att utveckla Småföretagsbyrån och dess kunder. Idag ligger fokus på byråns strategiska utveckling men även konsultuppdrag inom ekonomistyrning, utveckling och kapitalanskaffning till bolag som växer.

Utanför arbetet ligger intresset på utförsåkning, skoteråkning samt stugan utanför Arvidsjaur.

Niklas Österberg

Han startade sitt första företag tillsammans med sin bror redan när han var 16 år. Har över 25 års erfarenhet av att skapa och leda framgångsrika företag inom olika sektorer och regioner. Han har en stark bakgrund inom ledning, ledarskap och företagande, vilket gör att han kan hantera komplexa och utmanande situationer med motståndskraft och smidighet.

Kärnkompetenser inkluderar att växa företag, strategisk utveckling och ny affärsutveckling, samt en djup kunskap om startup-ekosystemet och Arktisregionen.

Utanför arbetet finner vi honom oftast med basketbollen i handen där han coachar unga även tillbringa tid med familjen.

Mikael Fors

Sedan många år arbetar jag som gymnasierektor och har en gedigen
bakgrund inom skola och utbildning. Dels som lärare, dels som projektledare i olika fortbildningsprojekt. Jag brinner för utbildning och vill att alla elever ska kunna få de bästa förutsättningar för sitt
lärande.


För mig är det självklart att vara med och bidra till att fler elever ges möjlighet utveckla sitt lärande och sina kunskaper ytterligare genom att engagera mig i Insamlingsstiftelsen Pluggoteket.

Bli sponsor!

Stöd oss i vår resa att göra utbildning tillgänglig för alla

  1. https://www.mucf.se/publikationer/utanforskap-och-unga ↩︎
  2. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/ s.368 ↩︎
  3. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ ↩︎