Alla unga ska ha möjlighet att nå sin fulla potential!

Välkommen till Oss!

Alla vill ha en skolgång som främjar såväl deras kunskap som dess välmående. Vi vill att unga ska få möjligheten att uppnå sina drömmar och sin fulla potential.

Med ditt bidrag kan stiftelsen erbjuda stöd i studier och resurser som anpassas efter varje studerandes individuella behov och villkor. Vi vill säkerställa att alla får det stöd de behöver, när och var de behöver det. En rättvis och inkluderande utbildning för alla unga.

Vår vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska få lyckas i sin skolgång!

Vilket för oss innebär att eleverna ska uppnå känna att de utvecklas och når en hög måluppfyllelse. Då behövs såväl stöd som rätt verktyg. Att nå kunskaperna är motivationen som kommer tillbaka genom verktyg, förståelse och glädje i sitt lärande.

woman standing in hallway while holding book
Photo by Anastasiya Gepp on Pexels.com
force perspective photography of hand and sun
Photo by Lukas Rychvalsky on Pexels.com

Investera i en ljusare morgondag

Tillsammans strävar vi efter att skapa förutsättningar genom skräddarsytt stöd och tillgängliga resurser för unga. Med syfte att minska påfrestningarna i fritiden och familjelivet för föräldrar och barn. Vi har sett att skolans krav hamnar i kläm och skapar en stress som tas från den fritiden som behövs för att orka.

Vi tillhandahåller flera olika redskap som exempelvis Pluggoteket.se som inkluderar utbildande, beprövade studieverktyg som unga kan ta del av. Vart som helst, dygnet runt med hjälp av en dator och internet.

Utefter studentens behov kan vi tillsammans försöka se vad behövs och sedan tillhandahålla olika former av stöd.

Genom att stötta oss möjliggör du barn och ungdomars framtid.

Vi vill

  • Göra skillnad genom att erbjuda elever kostnadsfri tillgång till stöd och hjälp, så att de kan klara sina studier med godkända betyg!
  • Kunna ge vårdnadshavare och mentorer kostnadsfri tillgång till den expertis som våra anslutna företag erbjuder. Tillsammans besitter vi kunskapen att hjälpa eleverna uppnå de mål de behöver.
  • Ha ett nära samarbete med kvalitetssäkrade företagsvänner som tillhandahåller unika lösningar åt unga för att klara skolan.
  • Att Stiftelsen utvecklas och växer hela tiden för att kunna ge det utbud som efterfrågas för att nå målen i skolan.
photo of professor teahcing his student

Samarbetspartners

Idag är vår primära partner för pedagogiska resurser Pluggoteket.se. De tillhandahåller en omfattande och pedagogiskt digital plattform med bland annat:

woman in yellow shirt writing on white paper
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Filmer

Utbildande videos av legitimerade lärare

happy ethnic woman sitting at table with laptop
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Quiz

Som säkerställer att du faktiskt förstår det du vill lära dig.

photo of woman tutoring young boy
Photo by Julia M Cameron on Pexels.com

Stöd

Läxhjälp och peppning från studenter och lärare.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig!

Tillsammans skapar vi för unga de förutsättningar de behöver för att lyckas med sin skolgång!


Organisationsnummer: 802482-4818
Bankgiro: 477-1465
Swish: 123 642 08 30

👋 Hej!
Du missar väl inget?

Registrera dig för att få uppdateringar om vad som händer i stiftelsen.